Manual til kodelås LP 903

 

Brugervejledning for Easy2Access A/S’

 

 


kodelåsEasy-903 G2

 

 

 


 

 

Efter endt installation og før brug af produktet venligst at læse de

 

efterfølgende tips:

 

 

Benyt kun nye Alkaline AA batterier af god kvalitet til låsen.

Batterier kan desværre være af svingende kvalitet og det opleves til tider at

 

 

 

de ikke fungerer til låsen. Hvis der er problemer med at dørlåsen bipper efter

 

installation prøv at skifte batterierne ud til et andet nyt sæt batterier.

 

 

Bevæg håndtaget op og ned. Håndtaget og fallen SKAL kunne bevæge sig

 

 

 

let og ubesværet. Hvis dette ikke er tilfældet se efter løsningen i afsnittet for

 

problemløsning.

 

 

Åbne dækslet på yderdelen, ved stille og roligt at skubbe dette op og indtast

 

 

 

fabrikskoden på låsen (123) og afslut koden med ENTEN # eller *. Kører

 

motoren i låsen og det ydre håndtag tilkobles så døren kan åbnes er låsen

 

monteret korrekt og døren kan lukkes.

 

 

Låsen kan betjene 3-punkt låsen i døren ved at håndtaget løftes.

Benyttes låsen til en almindelig låsekasse hvor riglen ikke betjenes, kan

 

 

 

selve låsekassen udskiftes så denne også betjenes af låsen.

 

 

6. Opsætning af yderdelen på kodelåsen

 

Indlæsning af koder på ydersiden.

 

 

Låsen kan have 10 individuelle koder, fra ydersiden. Alle cifre fra 0 til 9 kan

 

benyttes og koden kan indeholde fra 1 til 10 cifre. 6 cifre er ikke tilgængelig på

 

låsen EASY-903 G2 G2, da disse koder anvendes til fjerntildeling af koder.

 

 

Fabrikskoden er 123.

Opret den 1. Masterkode, tryk:

 

 

 

 

*0 + 123 + *(Grøn LED blinker) + Ny

 

PIN-KODE + *( Grøn LED blinker) + Ny PIN-KODE igen + *.

 

 

Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt bip. Koden er

 

herefter ændret og ikke længere 123. Hvis den røde LED blinker er

 

indtastningen slået fejl.

 

 

Opret den 2. Masterkode, tryk:

 

 

 

 

*1 + Master 1 koden + *(Grøn LED

 

blinker) + Ny PIN-KODE + *( Grøn LED blinker) + Ny PIN-KODE igen

 

+ *.

 

 

Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt bip.

 

 

Opret Brugerkoder fra nr. 2 til 9, tryk:

 

 

 

 

*2~9 + 1 af Masterkoderne +

 

*( Grøn LED blinker) + Ny PIN-KODE + *( Grøn LED blinker) + Ny

 

PIN-KODE igen + *.

 

 

Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt bip. Så er

 

indtastningen lykkes; Hvis den røde LED blinker er indtastningen slået fejl.

 

 

Bemærk: “+” er kun en markering af den næste indtastning, IKKE en knap der

 

skal trykkes.

 

 

Sletning af en PIN-kode.

 

 

Tryk *+ id nummeret tildelt den kode der skal slettes + en af

Masterkoderne + #. (Generel misforståelse: Vær opmærksom på, at det er id

 

 

 

nummeret og ikke selve pinkoden der indtastes.)

 

Herefter skal den grønne LED blinke og der skal høres et langt bip. Så er

 

indtastningen lykkes; Hvis den røde LED blinker er indtastningen slået fejl.

 

 

Bemærk: Masterkoderne kan IKKE slettes, de kan kun ændres.

 

 

Ændring af Master-kode.

 

 

Tryk * 0 + den gamle Master-kode * NY master-kode * NY masterkode *

- Master-koden er nu ændret til NY.

 

 

Konstant åben funktion.

 

 

Denne funktion kan opfattes som, stod du med din nøgle – døren er enten låst

 

op eller i – døren vil IKKE låse automatisk igen før du aktiverer automatisk

 

låsning funktionen igen)

 

 

For aktivering af konstant åben funktion. Tryk #1 + en af Masterkoderne

 

 

+ # (Grøn LED blinker) + 1. Når den grønne LED blinker og der høres

 

 

 

et langt bip, er funktionen aktiveret og brugeren kan efter indtastning af en kode,

 

gå ind og ud af døren uden brug af koder.

 

 

EKS.: #1123#1

 

 

Vær opmærksom på at døren i konstant åben funktion vil forblive åben efter

 

 

aflåsning dette indtil automatisk aflåsning funktion aktiveres.

 

 

 

Midlertidig aflåsning i konstant åben funktion kan foretages ved at taste kode på

 

ydersiden.

 

 

Bemærk: Brugen af konstant åben funktion kan muligvis medføre at

 

 

ejendommen kan blive glemt at blive aflåst. Denne funktion anbefales ikke.

 

 

Låsen er ved købet sat til automatisk aflåsning udefra.

 

Aktivering af automatisk aflåsning.

 

 

Denne funktion får din lås til automatisk at låse ca. 5 sek. efter aflåsning.

 

 

Tryk #1 + en af Masterkoderne + # (Grøn LED blinker) + 0. Når den grønne

 

 

 

LED blinker og der høres et langt bip, er låsen tilbage I automatisk låsnings

 

tilstand og bruger kan herefter ikke åbne døren uden brug af koder.

 

 

EKS.: #1123#0

 

Aktivering af antihærværks funktion

 

 

Denne funktion træder i kraft, hvis der indtastes en forkert kode 5 gange efter

 

 

hinanden. Herefter vil låsen blive blokeret I 5 minutter og vil kun kunne åbnes

 

 

 

med nøgle i denne periode. HUSK: Dette frakobler IKKE alarmen.

 

 

Tryk #2 + en af Masterkoderne + # (Grøn LED blinker) + 1 for at aktivere

funktionen. Når den grønne LED blinker igen og der høres et langt bip, er

funktionen aktiveret. Herefter tastes en gyldig kode og låsen låses op. HUSK at

 

 

 

afslutte med enten # eller*.

 

 

EKS.: #2123#1

 

Deaktivering af antihærværks funktion

 

 

Tryk #2 + en af Masterkoderne + # (Grøn LED blinker) + 0 for at deaktivere

funktionen. Når den grønne LED blinker igen, er funktionen deaktiveret.

 

 

 

Herefter tastes en gyldig kode og låsen låses og er sat tilbage til almindelig brug.

 

 

HUSK at afslutte med enten # eller*.

EKS.: #2123#0 (grøn LED blinker) 123*

 

7. Åbning af låsen fra yderdelen.

 

Åbning af låsen med kode

 

 

Den runde PWR (power)  knap på yderdelen aktiverer det blå natlys på kodetastaturet og giver brugeren et godt overblik over knapperne om natten. Natlyset vil være

 

aktiveret i ca. 3 sekunder efter hver tastning.

 

 

Kør dækslet op: Tast en gyldig kode og afslut med enten # eller*.

 

 

Døren kan først åbnes når motoren er færdig med at køre (Motoren afgiver en

 

summende lyd under kørsel). Vær opmærksom på at ved forsøg på at åbne

døren før motor har kørt kan motoren ødelægges.

 

 

Åbning af låsen med nøgle

 

 

 

Åbning af låsen med nøgle er kun beregnet som en nødåbning og ikke en

 

funktion der må anvendes i dagligdagen.

 

Nøglen drejes en ¼ omgang fra lodret til vandret stilling og døren kan åbnes.

 

Drej nøglen tilbage til udgangspunktet efter åbning af døren og låsen er låst igen.

 

Ældre versioner af Easy-903 G2 åbnes ved at nøglen, drejes 3 til 4 omgange

 

mod uret, eller til du mærker modstand. Herefter er låsen åben. Låsen lukkes

 

ved at dreje nøglen 3 til 4 omgange med uret, eller til der mærkes modstand.

 

 

Vigtigt.

 

 

Når der mærkes modstand, må der ikke fortsat drejes, da dette kan

 

 

 

ødelægge cylinderen.

 

 

Åbnes låsen med nøgle, skal låsen lukkes med nøgle igen, før den fungerer

 

 

 

elektronisk.

 

 

8. Nulstilling af låsen

 

Nulstilling af låsen kan kun udføres af autoriseret montører, det er derfor

 

væsentligt, at du husker dine master koder, som kan slette og tilføje alle koder.

 

 

Skulle du alligevel have behov for nulstilling, kontakt venligst Easy2Access

A/S +4570237032 eller på e-mail service@Easy2Access A/S.net for

 

 

 

yderligere hjælp.

 

 

9. Aflåsning på en 3-punkts lås

 

Hvis du har en 3 punkts lås med kolver der aflåser oppe og nede på døren skal

 

døren være i åben position før kolverne kan skydes ud.

 

Når du forlader hjemmet skal koden tastes ind for åbning af døren og håndtaget

 

løftes op og kolverne aktiveres.

 

 

10. Tildeling af ”nøgle”/kode uden at være tilstede

 

Låse af mærket Easy-903 G2 (står på batteridækslet, hvis dækslet er intakt) har

 

mulighed for at tildele koder langt væk hjemmefra. For at benytte denne

 

mulighed skal man have oprettet en kunde profil på Easy2Access A/S

 

hjemmeside, www.easy2access.net. Der kan fra hjemmesiden eller via mobilen

 

oprettes engangskoder, som kun kan anvendes en gang eller flergangs-koder,

 

som kan anvendes ind til ny flergangs-kode tages i brug.

 

Mobil version kan benyttes via nedenstående link:

 

 

www.easy2access.net/mobile/login.asp

 

 

 

11. Vedligehold af låsen

 

Låsens krop bør 1 gang årligt smøres udvendig med WD40, som både renser

 

låsen for snavs og sikrer mod begyndende korrosion. Er låsen udsat for havgus

 

eller salt på anden måde anbefales det, at den smøres langt oftere, da salt tærer

 

låsen.

 

Låsens motor kan efter nogle år med fordel afrenses med petroleum på en

 

vatpind og efterfølgende smøres med syrefri låseolie.

 

 

12. Udskiftning af batteri.

 

Når spændingen er lavere end 3.3V, vil låsen begynde at udsende en

 

alarm, der betyder at batterierne SKAL skiftes. Du vil høre bip og se den

 

røde lampe blinke.

 

PIN-koderne i låsen gemmes ved udskiftning af batterierne.

 

13. Problemløsning.

 

Problem Mulig årsag Løsning

 

1

 

Låsen åbner

 

ikke ordentligt

 

efter at

 

korrekt

 

1. Mangler strøm.

 

2. Koblingen virker ikke.

 

3. Elektronik fejl.

 

4. Firkantpalen er ikke

 

1. Skift batterier.

 

2. Kontakt Easy2Access A/S.

 

3. Kontakt Easy2Access A/S.

 

4. Kontroller firkantpalen vender upad

 

 

PIN-kode er

 

indtastet.

 

monteret korrekt. korrekt.

 

2

 

Håndtaget

 

kører for

 

stramt.

 

1. Firkantpalen har ikke

 

den korrekte længde.

 

2. Låsen er ikke placeret

 

korrekt på døren.

 

1. Benyt en korrekt firkantpal.

 

2. Juster låsen på døren, fortsætter

 

problemet kontakt

 

Easy2Access A/S.

 

3

 

Indvendig

 

håndtag kan

 

ikke låse.

 

1. Denne model har ikke

 

funktionen at

 

indvendig håndtag kan

 

låses.

 

4 Låsen bipper

 

1. Står nøglen I åben

 

position vil låsen altid

 

være åben

 

2. Er låsen blevet kodet til

 

konstant åben funktion

 

1. Drej nøglen enten ¼ eller 3-4

 

omgange indtil at den går i

 

aflåst position

 

2. Sæt låsen i automatisk

 

aflåsning. Tryk: # 1 masterkode

 

# 0

 

5

 

Dørlåsen kan

 

ikke låse

 

1. Står nøglen I åben

 

position vil låsen altid

 

være åben

 

2. Er låsen blevet kodet til

 

konstant åben funktion

 

1. Drej nøglen enten ¼ eller 3-4

 

omgange indtil at den går i

 

aflåst position

 

2. Sæt låsen i automatisk

 

aflåsning. Tryk: # 1 masterkode

 

# 0

 

 

http://www.easy2access.net

 

 

Easy2Access A/S® Easy-903 G2 Pin Code lock

15

 

 

English Manual

 

 

PREFACE

 

 

 Thank you for having chosen Easy2Access A/S electronic

 

 

 

door lock Easy-903 G2.

 

 

 Please read this manual carefully before installation & use.

 

 

 

This manual covers installation procedures and operational

 

steps.

 

 

 Manufacture, or their representative, will not be responsible

 

 

 

for any damages caused by incorrect installation or

 

mishandling of the lock. Any such damages will void

 

manufacturer’s warranty.

 

 

http://www.easy2access.net

 

 

Easy2Access A/S® Easy-903 G2 Pin Code lock

16

 

 

1. Parts in the Packaging Box

 

Please familiarize yourself with all the parts in the packaging box of the

 

Easy-903 G2. If any part is missing or damaged, contact our service center or

 

your local dealer.

 

 

Outdoor Unit

 

Indoor Unit

 

5 x keys

 

Rubber Gaskets

 

Screws

 

Triangle and 2

 

threaded sockets

 

3 x Alkaline batteries

 

2. Required Tools

 

Electric or battery operated Drill Screw driver

 

Drill bits 12 and 24 mm. Hacksaw or angle grinder

 

Pen

 

 

http://www.easy2access.net

 

 

Easy2Access A/S® Easy-903 G2 Pin Code lock

17

 

 

3. Pre-installation

 

Place the rubber gasket on the door for marking the holes on the surface of the

 

door. Drill the holes needed according to the instructions on the template.

 

 

4. Sizing Spindle (to the correct length)

 

Easy-903 G2 is designed to fit door thickness of 40cm to 90cm. The Spindle is

 

for this thickness not to be changed in size.

 

For doors with thickness between 35-40 mm, trim the spindle accordingly, with

 

a pair of pliers, hacksaw or metal cutters.

 

 

Note:

 

 

1. Be careful with the adjustment of the plier, as a wrong length can damage the

 

lock and warranty is voided if this occurs.

 

2. If the door thickness is larger than the full length of the spindle, please

 

contact us or the local dealer for extra-long screws and spindles.

 

 

http://www.easy2access.net

 

 

Easy2Access A/S® Easy-903 G2 Pin Code lock

18

 

 

5. Installation

 

Installation of the outside unit.

 

 

1. Select the right rubber gasket for the

 

outside unit according to the door

 

thickness, and put the rubber gasket

 

to the back of the outdoor unit.

 

2. Make sure the UP marks are on the two

 

sides of the spindle, instead of top

 

side.

 

3. Make sure the deadbolt is retracted.

 

4. Insert spindle through the 21mm hole.

 

5. Insert the connector and wire through

 

the bigger upper hole (Dia: 17mm).

 

6. Insert the two upper fixing posts

 

through the small upper holes on the

 

door and the bottom post through the

 

bottom hole.

 

 

Installation of the inside unit.

 

 

1. Put the rubber gasket to the back of the

 

inside unit

 

2. Connect the 2 sets of wires and insert

 

all the wires into the wire hole on the

 

door.

 

3. Make sure the arrow mark on the

 

spindle is turning upwards. The lock will

 

not work if this is turning in a wrong

 

position!

 

4. Insert the spindle through the spindle

 

tube of the indoor unit.

 

5. Gently finish joining the outdoor and

 

indoor units together, ensuring all

 

fixing posts are aligned properly. Make

 

sure the cables are not jammed by the

 

door.

 

6. Turn the handle to test the operation of

 

 

http://www.easy2access.net

 

 

Easy2Access A/S® Easy-903 G2 Pin Code lock

19

 

 

the latch.

 

7. Remove the cover of the battery house

 

of the inside unit. Fasten the two middle

 

length screws into the screw holes

 

inside the battery house and through

 

the two upper fixing posts.

 

8. Fasten the longest screw into the screw

 

hole below the inside handle and

 

through the bottom fixing post.

 

9. Insert 3 high-quality AA batteries -

 

this will enable you to program and test

 

the lock

 

10.Put the battery cover on and fasten the

 

screw.

 

 

C. Final inspection/adjustment prior to setup and use.

 

Note: After installation and prior to using the unit, make sure you read

 

and follow the steps below:

 

 

1. Insert 3 new high-quality AA batteries in the battery housing.

 

2. If the door lock beeps try to change to a new set of batteries as the quality of

 

batteries can be of differing quality and provide too low voltage for the lock.

 

3. Turn the handles down and up. They should turn freely. If and when the

 

inside and outside locks are attached securely. Ifthe handlesdonot turn freely,

 

see the trouble shooting table below for possible solutions. If the handles

 

turn freely, continue with the next step.

 

4. Make sure you selectedthe appropriate rubber gasket for the outside unit.

 

5. Close the door and fully lift up the sliding cover of the outside unit and enter

 

the factory-set PIN code to check if the motor moves smoothly or not. If yes,

 

turn down the outside handle to see if it can unlock the door or not. If not,

 

view the trouble shooting part of the manual below to find the possible

 

solution.

 

 

http://www.easy2access.net

 

 

Easy2Access A/S® Easy-903 G2 Pin Code lock

20

 

 

6. Make sure the master codes are saved; they are the only codes that can add

 

and delete other codes.

 

 

6. Outside Unit Programming

 

Adding the pin codes

 

 

There can be TEN sets individual PIN codes set from the outside unit. The Set id

 

 

number ranges from 0 to 9. The original factory-set system PIN Code is 123.

 

 

 

The PIN code can be 1 digit up to 10 digits. For the lock Easy-903 G2 G2 code

 

with 6 digits is not available as they are reserved for auto generation of codes.

 

 

A. ADD the Master 1 PIN code

 

 

 

 

Enter *0 + 123 + *(Green LED blinks) + New PIN

 

code + *(Green LED blinks) + New PIN code again + *

 

When the green LED blinks and one long beep is heard, the operation

 

succeeds; if the Red LED blinks, the operation fails.

 

B. ADD the Master 2 PIN code

 

 

 

 

Enter *1 + the 0 set PIN code + *(Green LED

 

blinks) + New PIN code + * (Green LED blinks) + New PIN code again + *

 

When the green LED blinks and one long beep is heard, the operation has

 

succeeded; if the Red LED blinks, the operation failed.

 

C. ADD the User PIN code

 

 

 

 

Enter *2~9 + one of the master PIN codes +

 

*(Green LED blinks) + New PIN code + * (Green LED blinks) + New PIN code

 

again + *

 

When the green LED blinks and one long beep is heard, the operation

 

succeed

Skanda Låseservice bruger cookies til udvikling af hjemmesiden ved at samle anonyme statistikker om trafikken på hjemmesiden. (Privatlivspolitik)
	
Cookie- og privatlivspolitik